Priser

PRISER

Vi matcher PPR-Prisen i kommunen til de elever der kan indgå i den normale normering, som er 3 elever til en lærer.

Ved afklaring af en elevs behov for særlig støtte for at kunne profitere af undervisningen, betragtes de 3 første måneder som afklaringsperiode, med et tillæg på 30.000 kr.

Herefter aftales med kommunen hvilken støtte, der skal gives fremadrettet, der evalueres løbende hvert halve år på om støtten er den korrekte, eller om støtten skal justeres.