Tilsyn og økonomi

Tilsyn og økonomi

Skolen har en undervisningsoverenskomst med Faxe kommune, som fører tilsyn med skolen i forhold til at undervisning og drift lever op til hvad der kræves jvf. "Lov om Folkeskolen".
Tilsynet bliver varetaget ved minimum ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn årligt, hvor de tilsynsførende overværer undervisningen og afholder samtaler med ledelsen, de ansatte og eleverne.
Den seneste tilsynsrapport kan findes her: tilsynserklaering-18-19.pdf
Her kan du finde Timetalsfordelingen på de enkelte fag for skoleåret 2019/20:
timetal-2019-20