Samarbejde

Samarbejde med forældre

Vi sender regelmæssige nyhedsbreve og har ved behov jævnlige telefonsamtaler med forældrene. Udover statusmøder med de anbringende kommuner, er der to gange årligt arrangementer på stedet, hvor der er mulighed for forældrekonsultation.


Samarbejde med andre Institutioner på skolecentret Lindersvold

På Skolecentret er der udover Heldagsskolent også andre institutioner på stedet. Institutionerne har deres egne afgrænsede fysiske områder, men vi deler nogle af fællesarealerne med hinanden.

Vi har et tæt samarbejde på tværs af enhederne, som ofte består af fælles aktiviteter som kulturelle og sportslige højdepunkter, konferencer, studierejser og opsætning af teaterstykker.

Det er de følgende institutioner, man ud over Heldagsskolen kan finde på Lindersvold.

    ●Opholdsstedet Lindersvold, et socialpædagogisk opholdssted til børn og unge mellem 14 og 25 år
    ●Botilbuddet Lindersvold, et botilbud for unge voksne mellem 18 og 26 år
    ●Den Rejsende Højskole - Et højskoletilbud med fokus på ulandshjælp og klimaforandringer
    ●Et STU tilbud - Lindersvold STU college


Tværfagligt samarbejde

Vi arbejder sammen med eksterne partnere for at opnå de bedste resultater for vores elever under deres skoleophold.

Vores samarbejdspartnere spænder bredt fra PPR, praktikværter, mentorer og studievejledere på uddannelser, UU vejledningen, psykiatere og psykologer.