Om undervisningen

Vores årsprogram danner den overordnede ramme for undervisningen. Programmet indeholder en bred vifte af aktiviteter, såvel dem som har deres forankring i lokalområdet (sportsklubber og lignende) som ture, udflugter og rejser samt store arrangementer som f.eks. teater- og sports og kulturstævner, som vi afholder sammen med andre skoler og opholdssteder.
Programmet er tilrettelagt, så det er mangfoldigt og åbner for nye forestillinger og ambitioner hos den enkelte.
Årsprogrammet inddeler skoleåret i nogle overordnede temaer og fagenes årsplaner står i tilknytning til temaerne. Årsplanerne arbejder frem mod at opnå undervisningsministeriets fælles mål for hvert enkelt fag.

Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og det er ikke kedeligt. Skolefagene er - i kraft af programmet - klædt i en interessant indpakning, der inviterer til at udforske og fordybe sig. Matematik kan f.eks. læres i skoven og på stranden, og på tømrerværkstedet eller i supermarkedet som supplement til det, der foregår i klasseværelset.

Et vigtigt element i undervisningen er oplevelserne. Eleverne skriver om deres oplevelser og indtryk, og dermed træner de sig i at udtrykke og formulere sig omkring det, der optager dem. Oplevelserne kan tage udgangspunkt i individuelle oplevelser og indtryk, eller det kan være oplevelser fra de fælles højdepunkter, der ligger som perler på en snor igennem hele årsprogrammet.
Fagene står i forhold til månedens overskrift og vi afholder 'folkeeksamen', hvor eleverne fortæller og viser frem til lærere og inviterede gæster, hvad de har lært.
Undervisningen varierer i indhold og metoder i løbet af året, således at det resulterer i en alsidig skole-hverdag, hvor eleverne lærer både at bruge hænderne og hovedet og derved udvikler sig fagligt og personligt.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev, og vi arbejder på at den enkelte bliver en del af fællesskabet. Fællesskabet omfatter alle og er inkluderende.
Et godt fællesskab er et vigtigt fundament for trivsel og læring. Det at befinde sig i et inkluderende miljø træner den enkelte til senere i livet at kunne være i stand til at deltage aktivt i et moderne, demokratisk samfund.
Vi lægger vægt på, at den enkelte elev er i centrum for sin egen udvikling. Det er eleven sammen med lærerne og hjemmet, der aftaler mål for læringen, og det er i forhold til disse mål der bliver afholdt regelmæssige statusmøder med eleven.

Hver elev har sin personlige, detaljerede undervisningsplan som udarbejdes for to uger ad gangen og tager udgangspunkt i skolens årsprogram med dets mål, aktiviteter, temaer og produkter.