Er du vores nye kollega? Lærer · Pædagog


 
 

Brænder du for sport og bevægelse, naturoplevelser, kunst og kultur eller måske dyrehold – kombineret med med specialundervisning for børn og unge?  Så er dette stillingsopslag måske noget for dig.

Heldaggskolen Lindersvold søger professionsuddannede pædagoger og lærere med erfaring og viden indenfor mentaliseringsbaseret miljøterapi og specialundervisning jf FSL § 20.2:

 

Vi søger dig, som får energi af at være en del af et fagligt fællesskab hvor lærere og pædagoger i tæt samarbejde planlægger, gennemfører og evaluerer en sammenhængende både faglig, kreativ og spændende undervisning for vores elever. Vi søger dig, som ser muligheder i stedet for begrænsninger.

  • Du kan og vil bidrage konstruktivt ind i problemløsninger og inspirerer til meningsskabelse for alle i organisationen.
  • Du har tillid, vækker tillid og er troværdig.
  • Du indgyder selvtillid og self-effiacy i andre.
  • Du er smilende, ægte og autentisk.
  • Du forventer høje standarder af dig selv og andre.

Undervisningen skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige, personlige og sociale kompetencer og potentialer. Undervisningen må meget gerne også være tværfaglig og projektorienteret og lægge op til gruppearbejde, hvor eleverne lærer og udvikler sig i samarbejde med andre og får styrket deres personlige- og sociale kompetencer tillige.

Det er et must, at du kan og vil bidrage til at udvikle et stærkt fagligt fællesskab, hvor egne og kollegaers kompetencer og faglige egenskaber afspejles i et positivt og stærkt teamsamarbejde.

Du skal kunne agere i en til tider omskiftelig og dynamisk skolehverdag, hvor dine opgaver kan forandre sig i takt med, at elevgruppen kan forandre sig i løbet af skoleåret.

Du skal sammen med dine kollegaer kunne rammesætte dagen overfor eleverne gennem en tydelig klasserumsledelse hvor den genkendelig struktur og visualisering af dagen understøtter elevernes overblik og tryghed.

For at understøtte dette er vi i gang med at implementere:

  1. Ugeskemarevolutionen https://ugeskemarevolutionen.dk/ dette for at sikre, at eleven inddrages i egen læring og en høj grad af undervisningsdifferentiering.
  2. Open College Netværk (OCN) https://ocn-danmark.dk/om-ocn/ , som er en metode til at give et validt kompetencebevis på formel og uformel læring.

Hvis ovenstående har din interesse opfordrer vi dig til at læse mere om skolen her på siden, hvor du kan læse om vores skole, vores målgruppe, programmer, værdier, mange traditioner samt vores samarbejdsaftale med Faxe Kommune

Hvis du herefter føler dig motiveret til at se og høre mere er du velkommen til at kontakte Forstander Marianne Grim på mobil 3054 2004 eller mail Marianne@lindersvold.dk .

Hvis du ønsker at søge stillingen som lærer eller pædagog bedes du sende den til Forstander Marianne Grim på mail marianne@lindersvold.dk eller til

Daglig leder Tine Gerdøe på mail Tine@Heldagsskolen-lindersvold.dk

Vi afholder løbende samtaler.

Ansættelse pr. 1. august 2022 eller hurtigst herefter.

Revolution på skemaet

Revolution på skemaet

”UgeskemaRevolutionen” er en måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisnings-differentiere og inkludere elever med særlige behov.

At erkende verden gennem kunst

At erkende verden gennem kunst

Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj som hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider.

“Noget ind på pluskontoen”

“Noget ind på pluskontoen”

“Vi vil rigtig gerne bidrage til at vores elever oplever sig selv, som værdifulde og betydningsfulde individer. At de oplever sig stærke, dygtige og robuste. De skal have noget ind på pluskontoen.”

Fysikundervisning i det fri

Fysikundervisning i det fri

Hver torsdag låner vi den lokale kommunes fysiklokaler til vores udskolingselever. Denne gang skulle eleverne først indhente vandprøver fra vores nærliggende strande.

At kunne mærke den enkelte

At kunne mærke den enkelte

Poul Grønhøj er daglig leder på Heldagsskolen Lindersvold. Lige nu har han meget fokus på, hvordan elever med skolevægring bliver hjulpet bedst. Og så glæder han sigt til at starte en spritny 0.klasse op.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00