Gunnar gør eksamen til en leg


 
Om kort tid kulminerer flere års indsats, når vores 9. og 10. klasse-elever skal til folkeskolens afgangseksamen. Selvom Heldagsskolen Lindersvold er en specialskole, er det de almindelige prøver, der venter. Men forberedelsen er en helt anden.

 

Når Gunnar skal forberede sin klasse til folkeskolens afgangseksamen, skal han holde tungen lige i munden. For eleverne har både socialt og fagligt haft mange forskellige udfordringer, og det er en balanceakt at styrke deres faglighed uden at tage modet fra dem. For afgangseleverne har alle kæmpet med skolevægring, og når der kommer for meget pres på arbejdet, trigger det deres nervøsitet og ulyst.

”Jeg skal hele tiden mærke, hvor de er. Nogle gange er der en formiddag, hvor de har brug for, at vi har det sjovt. Vi spiller bold eller leger fangeleg; vi har det rart sammen”, siger Gunnar. Elevernes trivsel og skoleglæde har nemlig højeste prioritet i Gunnars klasse: ”Jeg fokuserer enormt meget på deres trivsel, for mister de deres trivsel, ryger fagligheden også”, forklarer han.

 

Levende undervisning

De prøver, hans elever skal op i, er de samme som folkeskolens. Men forberedelsen er en helt anden. For eksempel har afgangselever i specialskoler ikke læseferie, men modtager undervisning helt frem til prøverne går i gang. Det giver ro i undervisningen.

For det andet er Gunnar elevernes lærer i de fleste prøvefag, og derfor kan han arbejde meget tværfagligt, og der gør undervisningen levende, mener han: ”Hvis vi har fysik, og en af eleverne får associationer til noget, han har hørt i et andet fag, er det let for mig at gribe den og følge ham. Jeg går med dem, og så bliver det lettere for dem at holde koncentrationen”.

Gunnar forklarer, at det kræver meget omstilling at undervise på den måde: ”Jeg planlægger min undervisning, så den kan passe ind i forskellige scenarier, for det er aldrig til at vide, hvilken dagsform, eleverne har.”

 

Alle elever skal bestå

Han har ét succeskriterium for de kommende prøver: Alle elever skal bestå. Det kræver, at de får et gennemsnit på to. Gunnar ved, at den største forhindring ikke er elevernes faglige kompetencer, det er deres usikkerhed. Derfor har eleverne de sidste måneder løst tidligere års eksamenssæt, et ad gangen, og med fokus på, hvor lidt der i virkeligheden skal til, for at de kan få to i prøverne. ”Jeg fortæller dem, at de skal lede efter de opgaver, som de kan, og ikke bruge en masse energi på de opgaver, de ikke synes, de kan løse”, siger han.

Når presset bliver taget af, og eleverne bliver mødt der, hvor de er, giver det bonus: ”Sidst, vi havde test, fik flere af dem løst opgaverne til både 7 og 10-taller. Når de ikke er bange, bliver det tydeligt, hvad de kan.”

Vores Nyhedsbrev

Læs flere artikler om skolem i vores nyhedsbrev.

”Jeg planlægger min undervisning, så den kan passe ind i forskellige scenarier, for det er aldrig til at vide, hvilken dagsform, eleverne har.”

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

KONST. LEDER
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59