Samarbejde med forældre og andre omsorgspersoner


Skolen har et tæt samarbejde med elevernes primære omsorgspersoner, det vil sige forældre, plejefamilier eller opholdssteder. En åben og ligetil kommunikation mellem hjemmet og skolen sikrer de bedste betingelser for den enkelte elevs trivsel og udvikling. Ved indskrivning aftales hyppigheden og formen for denne kommunikation. Det kan fx være jævnlige telefonsamtaler med forældre eller “overdragelsesmøder” med opholdssteder.
 
Relevante omsorgspersoner inviteres med til statusmøder med de anbringende kommuner.

 Seks gange om året sendes stedets nyhedsbrev til alle vores samarbejdspartnere.

Forældre og andre pårørende inviteres til skoleafslutning og andre arrangementer på stedet. Her er der er også mulighed for forældrekonsultation.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59