Det vurderes, at én til fem procent af alle børn i Danmark har symptomer, der kan kædes sammen med skolevægring.

Barnet før diagnosen

Barnet før diagnosen

Heldagsskolen Lindersvold har stor erfaring med børn med autisme og andre diagnoser. Forstander Marianne Grim fortæller, at skolens medarbejdere altid ser barnet før diagnosen.

Gunnar gør eksamen til en leg

Gunnar gør eksamen til en leg

Snart kulminerer flere års indsats, når vores 9. kl. elever skal til eksamen. Vi er en specialskole, men det er de Folkeskolens almindelige afgangsprøver, der venter. Men forberedelsen er en helt anden.

Skolebussen E47

Skolebussen E47

Vidste du, at Heldagsskolen på Lindersvold afhenter elever til undervisning dagligt med ”E47-bussen”? Det er en god måde at sikre, at eleverne får en god start på dagen.

Skolevægring skoletilbud  · Forløb for unge med skolevægring


 

Vi, lærerne på Lindersvold, har mange års erfaring i arbejdet med børn og unge som lider af forskellige grader af skolevægring – nogle gange kaldt skoletræthed, skolefobi eller “bekymrende skolefravær”. Vi har lært rigtig meget af de elever vi har beskæftiget os med, både om hvad de egentlige bagvedliggende årsager har været og ikke mindst hvordan vi efter mange prøvelser og vedholdenhed har fundet frem til de løsninger som har fungeret for de enkelte elever. Nysgerrighed, fleksibilitet, ro og overskud er nogle af nøglebegreberne i den sammenhæng.

 

Hvad er skolevægring?

Begrebet skolevægring beskriver problematikken omkring børn som på grund af deres psykosociale vanskeligheder ikke går i skole i længere perioder – fordi de ikke er i stand til det i det eksisterende undervisningsmiljø. Det kan fx være børn med ADHD, børn indenfor autismespektret eller børn med angst.

Skolevægring handler altså ikke om at ’pjække’ – børnene vil ofte gerne i skole, men de magter det ikke fordi de mistrives sådan i deres skole.

Skolevægring er ofte en kompleks problemstilling med mange faktorer som der skal tages hånd om. Derfor bliver løsningerne for det enkelte barn som lider af skolevægring nødt til at være individuelt tilrettelagt. 

 

 

Skræddersyede forløb · Skolevægring tilbud

Heldagsskolen Lindersvold kan tilbyde skræddersyede forløb til børn og unge med skolevægring, da vi har stor erfaring i at arbejde med denne type problematikker.

 

Et sådant forløb kan indeholde:

  • Besøg og undervisning i hjemmet
  • Aktiviteter, der fremmer relationsdannelsen og skaber tillid mellem eleven og de voksne på skolen, som f.eks. ture og udflugter.
  • Gradvis udslusning i et lille, overskueligt klassemiljø, evt. først nogle kortere perioder ad gangen som gradvist øges
  • Periodevis enkeltmandsundervisning ved behov
  • En individuelt tilrettelagt undervisningsplan, der tilgodeser den enkelte elevs faktiske faglige standpunkt og giver mulighed for at opbygge selvtillid i forhold til skolearbejde

 

Hør nærmere om vores forløb for unge med skolevægring

Du er altid velkommen til at henvende dig for at høre nærmere om hvilke muligheder vi kan tilbyde til lige netop dig eller dit barn.

 

 

Dagskole på Sjælland med tilbud for unge med skolevægring.

“Skolens tomme stole”

en rapport om skolevægring
set fra barnets perspektiv
udarbejdet af Børns Vilkår

 

Tilbud for unge med skolevægring på Sjælland.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59