Folkeskolens fulde fagrække


 
 

Heldagsskolen på Lindersvold tilbyder teoretisk og praktisk undervisning i den fulde fagrække til børn og unge fra 6 år og til 18 år, samtidig med at den udfører et special- og socialpædagogisk arbejde. Formålet med undervisningen er at  sætte eleverne i stand til at komme godt videre i et uddannelses – og livsforløb, som passer lige til dem.

På Heldagsskolen Lindersvold er undervisning og behandling integreret. Udgangspunktet er, at behandling kan virke motiverende for undervisningen, hvor undervisningen ligeledes kan være igangsætter til behandlingen.

Som udgangspunkt fordeles fagene i klokketimer pr. uge, som vist i dokumentet nederst på siden.

0. klasses timetal

Indskolingens timetal

Mellemtrinnets timetal

Udskolingens timetal

10. klasses timetal

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00