Naturen er vores ven


 
 

Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende og at de lærer at færdes hjemmevant i den, så de kan være med til at passe på og værne om det livsgrundlag, som naturen udgør for hele menneskeheden.

Vi inddrager derfor naturen i vores undervisning, ved at lære om den igennem kurser i klassen, og praktiske undervisningsforløb, som f.eks. at dyrke vores egne grøntsager, dyrehold på skolen eller ved en gang imellem at flytte klasseværelset ud i skoven.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00