Om Low-Arousal

Low Arousal er en ikke-voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt. Det er en pædagogik, hvor nøgleordet er at bevare roen og undgå konfrontationer.

Lærerne på skolen er trænet i at regulere deres eget og elevernes affektniveau. Det går ud på at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. 

Vores pædagogik


Vores pædagogiske tilgang er anerkendende, mentaliserende og relationsorienteret. Vi tager udgangspunkt i elevernes ressurcer og potentialer og praktiserer low-arousal principper.

Skolens lærere arbejder ikke ud fra en enkelt pædagogik, men tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, og tilpasser metoderne for at opnå det bedste resultat.

Her er nogle af vores pædagogiske principper:

 

For det socialpædagogiske arbejde

 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev
 • Vi tager udgangspunkt i fællesskabet
 • Vi skaber omsorg og nærvær for den enkelte
 • Vi arbejder på at give hver elev succesoplevelser: først små succesoplevelser senere større

 

For undervisningen

 • Vi kombinerer praktisk og teoretisk læring
 • Jo højere grad af virkelighed i undervisningen – jo mere læring
 • Med bussen som klasseværelse – fra et sted ser du kun kort
 • Ud i naturen – det giver ro og mulighed for kropslig udfoldelse
 • Vi er tålmodige – også når det er svært
 • Efter en dårlig dag visker vi tavlen ren. Næste dag starter vi på en frisk
 • Vi går efter eksamener og andre resultater – sammen med den enkelte elev

 

 

 

 

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59