Dagbehandling


 

Heldagsskolen på Lindersvold er godkendt som dagbehandlingstilbud efter Servicelovens § 52 stk. 3. Faxe kommune fører tilsyn med tilbuddet.

 

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er en skoleform for elever, som ikke kan rummes i folkeskolen eller på en specialskole. Det er tale om specialiseret undervisning kombineret med socialpædagogik – som oftest individuelt tilrettelagt. Heldagsskolen dagbehandling er således en specialiseret indsats hvor undervisning, socialpædagogik og behandling integreres i ét tilbud.

 

Folkeskolens standarder gælder

​Dagbehandlingstilbud følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven ift. hvor mange timer eleverne skal være i skole, hvad de skal undervises i m.m. Der bliver dog taget individuelle hensyn og der kan søges om forskellige dispensationer.

 

Små klasser med mange lærerressourcer

Der er flere personaleressourcer pr elev i dagbehandling end i folkeskoler og de fleste specialskoler. På heldagsskolen har vi klasser med få elever, og nogle elever får undervisning 1:1. Nogle elever får yderligere støtte, i kortere eller længere perioder, i sær i starten.

 

Erfarne og kompetente lærere

Særligt for lærerne er, at deres kompetenceområder rækker langt ud over formidlingen af fagene. Alle lærere benytter low-arousal tilgangen, hvilket betyder at konflikter nedtrappes og at lærerne tager det med ro, selv om en elev har det svært og ikke kan styre sig selv.

Lærerne er uddannet til at håndtere forskellig slags adfærd, og har stor indsigt hvordan sårbare unge, med forskellige slags diagnoser, bedst kan støttes. Mange gange bliver en samtale om hvad der er svært, prioriteret fremfor at nå et bestemt fagligt mål.

 

Individuelt fokus

Skolens lærere tager udgangspunkt i de enkelte elevers kompetencer, potentialer og vanskeligheder. Gennem socialt samvær i rolige rammer opbygger elevere den selvtillid, der skal til for at opnå faglig dygtighed.

Undervisningen har samme timetal og samme fag som i folkeskolen, men undervisningen er individuelt tilrettelagt for hver enkelt elev. De fleste elever har omfattende psykosociale udfordringer, som skal tages hensyn til. Undervisningsmetoderne, sammensætningen af klasserne og de forskellige aktiviteter tilpasses sådan at det giver de enkelte elever de bedst mulige forudsætninger til at komme i positiv udvikling.

 

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59