Heldagsskolen Lindersvold er et specialiseret dagtilbud til børn og unge fra 1. – 10. klasse.

Vi tilbyder en anderledes skolegang med individuelt tilrettelagte programmer der indeholder spændende og engagerende aktiviteter, som giver plads til faglig læring og personlig udvikling samtidig med at vi styrker fællesskabet.

Vi har igennem de sidste 20 år gjort os mange erfaringer i arbejdet med at skabe udvikling for børn og unge, der har haft en vanskelig start på livet som ofte har resulteret i en broget skolebaggrund. Vores pædagogik er anerkendende og relationsorienteret. Vi holder af at finde ud af, ”hvad der virker” for den enkelte elev.

Mange af vores elever har gennem den målrettede indsats vi leverer fået taget deres 9. klasses afgangseksamen, og er derefter kommet i gang med at tage sig en uddannelse, hvilket har været et vigtigt springbræt for dem i at skabe sig en god fremtid.

Små klasser

Eleverne socialiseres i små klasser og der er mulighed for 1:1 undervisning. Enkelte elever har et klasseværelse som er specialdesignet til netop dem.

Naturen er vores ven

Lindersvold ligger på kanten af Præstø Fjord og vi har vores egen lille skov i baghaven. Vi færdes meget i naturen og lærer sammen i den og af den.

En holistisk tilgang

Undervisning og behandling går hånd i hånd. Vi har gode erfaringer med at integrere begge tilgange og holder af at få det til at virke.

Årsprogrammer

 

Et vigtigt element i skolens arbejde med eleverne er årsprogrammet. Programmet er omdrejningspunktet for undervisningen og den socialpædagogiske indsats.

Programmet er fyldt med mangfoldige, tværfaglige forløb, oplevelser og aktiviteter, der favner bredt og kan samle elever med mange forskellige forudsætninger, både faglige og sociale.

Et vigtigt princip i vores programmer er, at eleverne kommer tæt på det de vil lære noget om. Samtidig danner programmernes overskrifter og temaer grundlaget for den daglige undervisning og planlægning af denne.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00