Heldagsskolen på Lindersvold ligger mellem Faxe og Præstø.
Heldagsskolen på Lindersvold tilbyder dagbehandling der gør børn glade igen.
Heldagsskolen på Lindersvold tilbyder undervisning og behandling i ét og samme tilbud.

Heldagsskolen Lindersvold er et specialiseret dagtilbud til børn og unge fra 0. – 10. klasse.

Vi tilbyder en anderledes skolegang med individuelt tilrettelagte programmer, der indeholder spændende og engagerende aktiviteter. Vi har fokus på faglig læring og personlig udvikling, samtidig med at vi arbejder aktivt for at vores elever lærer at indgå i større fællesskaber.

Igennem de sidste 20 år har vi gjort os mange erfaringer i arbejdet med at skabe udvikling for børn og unge, der har haft en vanskelig start på livet, hvilket ofte har resulteret i en broget skolebaggrund. Vores pædagogik er anerkendende og relationsorienteret, og vi arbejder målrettet på at undersøge, hvad der virker for den enkelte elev.

Mange af vores elever har, gennem den målrettede indsats vi leverer, fået taget deres 9. klasses afgangseksamen, og er derefter kommet i gang med en ungdomsuddannelse. Det er et afgørende springbræt for dem, når de skal skabe sig en god fremtid.

Heldagsskolen på Lindersvold har små klasser som fungerer socialt.

Små klasser

Eleverne socialiseres i små klasser og der er mulighed for 1:1 undervisning. Enkelte elever har et klasseværelse som er specialdesignet til netop dem.

Naturen er vores ven og Heldagsskolen på Lindersvold har også en naturklasse.

Naturen er vores ven

Lindersvold ligger på kanten af Præstø Fjord og vi har vores egen lille skov i baghaven. Vi færdes meget i naturen og lærer sammen i den og af den.

Heldagsskolen på Lindersvold tilbyder helhedsorienterede løsninger for børn og unge som har haft det svært.

En holistisk tilgang

Undervisning og behandling går hånd i hånd. Vi har gode erfaringer med at integrere begge tilgange og holder af at få det til at virke.

Årsprogrammer

 

Et vigtigt element i skolens arbejde med eleverne er årsprogrammet. Programmet er omdrejningspunktet for undervisningen og den socialpædagogiske indsats.

Programmet er fyldt med mangfoldige, tværfaglige forløb, oplevelser og aktiviteter, der favner bredt og kan samle elever med mange forskellige forudsætninger, både faglige og sociale.

Et vigtigt princip i vores programmer er, at eleverne kommer tæt på det de vil lære noget om. Samtidig danner programmernes overskrifter og temaer grundlaget for den daglige undervisning og planlægning af denne.

Grønne boller på suppen

Grønne boller på suppen

En fuldtidsansat kok og en deltidsansat gartner skal hæve det kulinariske kogepunkt på Lindersvold. For sund kost og god indlæring hænger sammen når vi skal lære noget nyt.

Fysikundervisning i det fri

Fysikundervisning i det fri

Hver torsdag låner vi den lokale kommunes fysiklokaler til vores udskolingselever. Denne gang skulle eleverne først indhente vandprøver fra vores nærliggende strande.

Da Christian fik ro på

Da Christian fik ro på

Da Christian startede i heldagsskolens 5. klasse, kunne han hverken læse eller tælle til ti. Nu, to år efter, har han læst 17 bøger på seks måneder og retter selv sine matematikopgaver.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00