Heldagsskolen på Lindersvold ligger mellem Faxe og Præstø.
Heldagsskolen på Lindersvold tilbyder dagbehandling der gør børn glade igen.
Heldagsskolen på Lindersvold tilbyder undervisning og behandling i ét og samme tilbud.

Heldagsskolen Lindersvold er et behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge fra 0. – 10. klasse.

Vi tilbyder en anderledes skolegang med individuelt tilrettelagte programmer, der indeholder spændende og engagerende aktiviteter. Vi har fokus på faglig læring og personlig udvikling, samtidig med at vi arbejder aktivt for at vores elever lærer at indgå i større fællesskaber.

Igennem de sidste 20 år har vi gjort os mange erfaringer i arbejdet med at skabe udvikling for børn og unge, der har haft en vanskelig start på livet, hvilket ofte har resulteret i en broget skolebaggrund. Vores pædagogik er anerkendende og relationsorienteret, og vi arbejder målrettet på at undersøge, hvad der virker for den enkelte elev.

Mange af vores elever har, gennem den målrettede indsats vi leverer, fået taget deres 9. klasses afgangseksamen, og er derefter kommet i gang med en ungdomsuddannelse. Det er et afgørende springbræt for dem, når de skal skabe sig en god fremtid.

Job på Heldagsskolen

Læs mere her.

w

For ledige pladser…

…. ring til Birgitte!

51 21 75 59

Heldagsskolen på Lindersvold har små klasser som fungerer socialt.

Små klasser

Eleverne socialiseres i små klasser og der er mulighed for 1:1 undervisning. Enkelte elever har et klasseværelse som er specialdesignet til netop dem.

Naturen er vores ven og Heldagsskolen på Lindersvold har også en naturklasse.

Naturen er vores ven

Lindersvold ligger på kanten af Præstø Fjord og vi har vores egen lille skov i baghaven. Vi færdes meget i naturen og lærer sammen i den og af den.

Heldagsskolen på Lindersvold tilbyder helhedsorienterede løsninger for børn og unge som har haft det svært.

En holistisk tilgang

Undervisning og behandling går hånd i hånd. Vi har gode erfaringer med at integrere begge tilgange og holder af at få det til at virke.

Barnet før diagnosen

Barnet før diagnosen

Heldagsskolen Lindersvold har stor erfaring med børn med autisme og andre diagnoser. Forstander Marianne Grim fortæller, at skolens medarbejdere altid ser barnet før diagnosen.

Vores OL er altid i udvikling

Vores OL er altid i udvikling

OL på Tvind er årets store sportsbegivenhed som har en lang tradition bag sig, men som også er i konstant udvikling for at tilpasse sig de børn og unge, vi tager med.

At erkende verden gennem kunst

At erkende verden gennem kunst

Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj som hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59