Klasserne – vores sociale enheder


Klassen er kerneenheden i det sociale samspil

På Heldagsskolen Lindersvold tager vi udgangspunkt i den enkelte elev. En elev, der har svært ved at koncentrere sig, starter derfor ofte med at være i en mindre klasse med kun få andre elever. Klassen kan efterhånden vokse med lidt flere elever.

Organisering

Eleverne på skolen er almindeligvis opdelt i mindre klasser og undervisningen foregår ofte i mindre grupper. Til hver klasse er knyttet en klasselærer og ofte flere andre undervisere. I perioder med fælles fokus for alle klasser, som f.eks. temauger, foregår dette som en vekselvirkning mellem klasseundervisning og fællesundervisning.

Mobbefrit miljø

På Heldagsskolen Lindersvold har lærerne stor fokus på trivsel og kammeratskab i klassen – og på skolen i det hele taget.

Der arbejdes målrettet med at stemningen på skolen er positiv, og at der er et mobbefrit miljø. Vi lægger fokus på individets ret til at være den man er, uanset etnicitet, social situation, diagnoser, kønsidentitet, kønsudtryk eller seksuel orientering. Det handler ikke kun om tolerance, men om gensidig respekt. 

Vi anerkender og sætter pris på at mennesker er forskellige, og har god ret til være det.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59