Test, prøver og evaluering


 
 
  1. Undervisningen følger overordnet Undervisningsministeriets Fælles Mål og vejledende læseplaner.
  2. Undervisningen følges op med regelmæssige, individuelle statusmøder med hver elev
  3. Skolen gennemfører løbende egne prøver til evaluering af elevernes standpunkt i fagene.
  4. Der udarbejdes elevplaner to gange årligt, og der er opfølgende statusmøder med anbringende kommune og/eller andre samarbejdspartnere to gange årligt, eller mere ved behov.
  5. Skolen stræber efter at have tæt, ugentlig kontakt med hjemmet og inviterer til forældrearrangementer mindst to gange årligt.
  6. Skolen har et tæt samarbejde med Nordskovskolen i Haslev omkring afvikling af folkeskolens afgangsprøver for elever i 9. og 10. klasse.
  7. Skolens elever gennemfører Nationale Test.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59