Visitationsprocedure


 
 
 

1.
Skolen modtager information og relevant dokumentation om eleven fra PPR og socialrådgiver i elevens hjemkommune.

2.
Herefter aftales et møde mellem sagsbehandleren, forældre (eller andre relevante omsorgspersoner) og eleven, hvor man kan lære hinanden at kende og blive vist rundt på stedet for at afdække, om skolen er det rigtige tilbud.

I særlige tilfælde kan dette trin springes over, fx ved akut modtagelse af ny elev. Skolen og partnere aftaler i disse tilfælde hvordan der sikres en god skolestart.

3.
Hvis det besluttes, at eleven skal starte udfærdiges en kontrakt mellem skolen og den pågældende kommune.

Det er altid muligt at komme og se skolen og høre nærmere om skolens tilbud.
Henvendelse skal ske til leder Birgitte Bugge, på tlf. 51 21 75 59 eller birgitte@lindersvold.dk

 

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59