Godkendelse & tilsyn


 

Undervisningsoverenskomst

Heldagsskolen Lindersvold har en undervisningsoverenskomst med Faxe kommune, som fører tilsyn med skolen i forhold til at undervisning og drift lever op til hvad der kræves jf. “Lov om Folkeskolen”.

Tilsynet bliver varetaget ved minimum ét anmeldt og ét uanmeldt tilsyn årligt, hvor de tilsynsførende overværer undervisningen og afholder samtaler med ledelsen, de ansatte og eleverne.

 

Institutionsbeskrivelse

”Heldagsskolen Lindersvold er et specialiseret undervisningstilbud til børn og unge fra 0. – 10. klasse. Heldagsskolen er en intern dagbehandlingsskole som overordnet set har til formål at sikre, at børn i den undervisningspligtige alder, herunder børn der er anbragt udenfor hjemmet, modtager en undervisning, der lever op til kravene om undervisningspligtens opfyldelse.”

 

Normering

Skolen er normeret til 30 elever.

 

 

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59