Visitation

Faxe Kommune visiterer elever bosiddende i Faxe Kommune til Heldagsskolen Lindersvold.
Eleverne visiteres en gang årligt, eller oftere, hvis ændringer i elevens situation kræver det.


Grundtakst

Grundtaksten er 38.065 kr. pr. måned i 2024.
Herudover er der muligt at tilkøbe ekstra støttetimer, som vurderes individuelt ift. elevens konkrete behov.

Der er mulighed for 1:1 projekter.

 

Partnerskabsaftale

Der kan laves aftaler med kommuner om partnerskabsaftaler (særlig pris pr. elev), når en kommune har en gruppe af elever på Heldagsskolen Lindersvold.

 

Særlige støttetimer

Takst for særlige støttetimer som kan aftales individuelt, fx i en indskolingsperiode.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59