Visitation

Faxe Kommune visiterer elever bosiddende i Faxe Kommune til Heldagsskolen Lindersvold i nedenstående takstsystem, herunder 1 – 1 projekter.

Eleverne visiteres en gang årligt, eller oftere, hvis ændringer i elevens situation kræver det.
 

Partnerskabsaftale

Der kan laves aftaler med kommuner om partnerskabsaftaler (særlig pris pr. elev), når en kommune har en gruppe af elever på Heldagsskolen Lindersvold.

 

Særlige støttetimer

Takst for særlige støttetimer som kan aftales individuelt, fx i en indskolingsperiode.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00