Visitation

Faxe Kommune visiterer elever bosiddende i Faxe Kommune til Heldagsskolen Lindersvold i nedenstående takstsystem, herunder 1 – 1 projekter.

Eleverne visiteres en gang årligt, eller oftere, hvis ændringer i elevens situation kræver det.
 

Partnerskabsaftale

Der kan laves aftaler med kommuner om partnerskabsaftaler (særlig pris pr. elev), når en kommune har en gruppe af elever på Heldagsskolen Lindersvold.

 

Særlige støttetimer

Takst for særlige støttetimer som kan aftales individuelt, fx i en indskolingsperiode, er 380 kr / time.

TAKST 1

 

Elever der har behov for intensiv voksenstøtte


(1 voksen pr. 2 elever.)

33.308 kr./måned

Undervisningsdel: 16.654 kr.
Behandlingsdel: 16.654 kr.

 

TAKST 2

 

Elever der har behov for kontinuerlig voksenstøtte periodevist.

(1 voksen pr. 3 elever)

29.478 kr./måned

Undervisningsdel: 14.739 kr.
Behandlingsdel: 14.739 kr.

 

TAKST 3

 

Elever som har brug for støtte til at udvikle personlige og faglige kompetencer.

Trygt miljø, med nære og stabile relationer til lærere og elever.

Fra 22.000 – 26.104 kr/måned

 

TAKST 4

 

Drop-out elever, der har brug for et forløb af kortere varighed for at komme tilbage på sporet.


Typisk 10 – 20 timer om ugen.

17.000 kr/måned

 

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00