Visitation

Faxe Kommune visiterer elever bosiddende i Faxe Kommune til Heldagsskolen Lindersvold i nedenstående takstsystem, herunder 1 – 1 projekter.

Eleverne visiteres en gang årligt, eller oftere, hvis ændringer i elevens situation kræver det.
 

Partnerskabsaftale

Der kan laves aftaler med kommuner om partnerskabsaftaler (særlig pris pr. elev), når en kommune har en gruppe af elever på Heldagsskolen Lindersvold.

 

Særlige støttetimer

Takst for særlige støttetimer som kan aftales individuelt, fx i en indskolingsperiode, er 393 kr / time.

TAKST 1

 

Elever der har behov for intensiv voksenstøtte


(1 voksen pr. 2 elever.)

34.970 kr./måned

Undervisningsdel: 17.485 kr.
Behandlingsdel: 17.485 kr.

OBS! Gældende for 2022.

 

TAKST 2

 

Elever der har behov for kontinuerlig voksenstøtte periodevist.

(1 voksen pr. 3 elever)

30.488 kr./måned

Undervisningsdel: 15.244 kr.
Behandlingsdel: 15.244 kr.

OBS! Gældende for 2022.

 

TAKST 3

 

Elever som har brug for støtte til at udvikle personlige og faglige kompetencer.

Trygt miljø, med nære og stabile relationer til lærere og elever, men med støttebehov mindre end ved takst 1 & 2:

Fra 22.754 – 26.999 kr/måned

OBS! Gældende for 2022.

 

TAKST 4

 

Drop-out elever, der har brug for et forløb af kortere varighed for at komme tilbage på sporet.


Typisk 10 – 20 timer om ugen.

17.582 kr/måned

OBS! Gældende for 2022.

 

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00