Individuelle skemaer


 
 

Klassens skema er fastlagt med faste programpunkter i løbet af dagen og ugen. 

Der bliver med udgangspunkt i dette skema og årsprogrammet lagt en detaljeret plan for hver elev, der tilgodeser den enkeltes behov og udfordringer.

Revolution på skemaet

Revolution på skemaet

”UgeskemaRevolutionen” er en måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisnings-differentiere og inkludere elever med særlige behov.

At erkende verden gennem kunst

At erkende verden gennem kunst

Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj som hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider.

“Noget ind på pluskontoen”

“Noget ind på pluskontoen”

“Vi vil rigtig gerne bidrage til at vores elever oplever sig selv, som værdifulde og betydningsfulde individer. At de oplever sig stærke, dygtige og robuste. De skal have noget ind på pluskontoen.”

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

KONST. LEDER
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59