”UgeskemaRevolutionen” er en måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisnings-differentiere og inkludere elever med særlige behov.