Årsprogrammer


 

Vores omdrejningspunkt

Et vigtigt element i skolens arbejde med eleverne er årsprogrammet. Programmet er omdrejningspunktet for undervisningen og den socialpædagogiske indsats.

Programmet er fyldt med mangfoldige, tværfaglige forløb, oplevelser og aktiviteter, der favner bredt og kan samle elever med mange forskellige forudsætninger, både faglige og sociale.

Et vigtigt princip i vores programmer er, at eleverne kommer tæt på det de vil lære noget om. Samtidig danner programmernes overskrifter og temaer grundlaget for den daglige undervisning og planlægning af denne.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59