0. klasse for de yngste · Dagbehandling på Sydsjælland


 
 

I foråret 2021 vil også 0.klasses-elever få mulighed for at gå i skole (eller dagbehandling) på Heldagsskolen Lindersvold. Alle elever får et individuelt skoleforløb, hvor naturen er i centrum. Vi er glade for at dette dagbehandlingstilbud for 0. klasse er kommet på plads – og glæder os til at løse opgaver af forskellige slags.

 

Gode erfaringer med naturnær undervisning

Naturklassen på Lindersvold, der er vores tilbud til elever i indskolingen og på mellemtrinnet, har de sidste år haft succes med at tilbyde et anderledes skoleforløb til børn med særlige behov. Nu er Heldagsskolen Lindersvold blevet godkendt til at optage 0.klasses-elever, og det betyder, at vi fremover kan tilbyde et fuldt skoleforløb, fra 0. til 9. klasse.

Vores lærere har stor erfaring med at arbejde med børn, som har behov for specielt tilrettelagte undervisningstilbud, dvs. det der også kaldes “dagbehandling”. Alle forløb er individuelle og tilrettelagt i en ramme, der omfavner det enkelte barn. Vi styrker barnets nysgerrighed ved at inddrage leg og fysiske aktiviteter i undervisningen.

 

Fantastiske udendørs faciliteter

Ligesom i vores naturklasse vil vi også i 0. klasse have fokus på natur og praktisk undervisning. Vi har udendørs klasselokaler, en overdækket bålplads, køkkenhave, får, høns heste, hunde og honningbier på stedet og strand og skov i baghaven. Altså gode forudsætninger for at tilbyde varierede skoleforløb med naturen i centrum. Vi oplever nemlig, at elevernes motivation og koncentration bliver bedre i det fri.

Vi arbejder også med sproglig træning, matematisk opmærksomhed, idræt og kreative og musiske færdigheder. Det gør vi både i den daglige undervisning, og når vi deltager i de mange aktiviteter og tilbud på Lindersvold; fx teaterkonkurrencer, kunstuger, højtider, sportsdage og musikkoncerter.

Det er oplagt, at alle disse herligheder skal stilles til rådighed også for de yngste skolebørn – nemlig 0. klasse.

 

 

Tilmelding til dagbehandling 

Lærerrådet er i fuld gang med at planlægge opstarten af 0. klasse på Lindersvold og læreren er allerede fundet. Vi glæder vi os utrolig meget til at kunne tilbyde alle vores faciliteter til de aller yngste børn som har brug for en skræddersyet skolestart med mange aktiviteter og udendørsliv.

 

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger.

 

Dagbehandlingstilbud for 0. klasse
BLOG

 

Læs de seneste artikler her

 

Revolution på skemaet

Revolution på skemaet

”UgeskemaRevolutionen” er en måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisnings-differentiere og inkludere elever med særlige behov.

At erkende verden gennem kunst

At erkende verden gennem kunst

Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj som hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider.

Leder
Marianne Grim
30 54 20 04
marianne@lindersvold.dk

Lærer
Poul Grønhøj
23 95 34 00
poul@lindersvold.dk

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

LEDER
Marianne Grim
marianne@lindersvold.dk
30 54 20 04


DAGLIG LEDER

Poul Grønhøj
poul@lindersvold.dk
23 95 34 00