OM TURBOFORLØB

 • For børn og unge på mellemtrin og i udskoling.
 • Fokus på faglighed
 • Intensiv undervisning i dansk, matematik og engelsk
 • En til tre måneders varighed
 • Individuelt tilrettelagt
 • Målet er, eleven kan vende tilbage til ordinær skolegang.

Turboforløb for børn & unge · Udskoling · Mellemtrin


 

Heldagsskolen Lindersvold tilbyder turboforløb til børn og unge på mellemtrin og i udskolingen. Et turboforløb er et intensivt læringsforløb for elever, der har faglige udfordringer eller som er kørt trætte i skolearbejdet. Vi tilbyder et individuelt undervisningsforløb, der er nøje tilpasset til den enkeltes forudsætninger og særlige behov.

Målet er at styrke elevens skoleglæde og faglighed, og hjælpe eleven tilbage til ordinær skolegang. Forskningen viser, at turboforløb kan give store faglige fremskridt for børn og unge med udfordringer i skolen.

Heldagsskolen på Lindersvold er godkendt som dagbehandlingstilbud efter Servicelovens § 52 stk. 3. Faxe kommune fører tilsyn med tilbuddet.

 

Hvordan virker turboforløb?

Flere og flere skoler arbejder med turboforløb for fagligt udfordrede elever. Og det er der gode grunde til. De intensive læringsforløb kan nemlig skabe store, positive forandringer for eleverne. Forskningen viser blandt andet, at:

 • Et miljøskifte er en forudsætning for at eleverne rykker sig.
 • Arbejde med social og personlig udvikling er afgørende for at øge elevers trivsel, selvtillid og faglige udvikling.
 • Selvom hensigten kan være at styrke elevernes faglighed, fokuserer turboforløb også på motivation, selvtillid og koncentration.
 • Metoderne er læringsmålstyret undervisning, varieret og anvendelsesorienteret undervisning.
 • Der skal være klare mål og rammer for det ønskede udbytte.
 • Undervisning tilpasset den enkelte elevs behov er væsentligt for at løfte det faglige niveau, skabe øget trivsel og motivation i forhold til skolearbejdet.Kilde: Epinion

Fællesskabet

Vi står klar til at tage godt imod vores nye elever. Fællesskabet er stærkt på Lindersvold, og vi har stort fokus på de sociale relationer eleverne imellem. Hos os får man lov til at starte på en frisk.

 

Faciliteterne

Heldagsskolen Lindersvold holder til i en gammel herregård nær Faxe og Præstø. Vi har store, grønne udearealer, hvor vi dyrker vores egne grøntsager, laver bål, spiller bold og spiser ude.

 

Lærerne

Vores lærere har stor erfaring med målgruppen. Vi arbejder med anerkendende pædagogik, møder vores elever med tillid og giver frihed under ansvar, så eleverne lærer at tage vare på sig selv. Der er altid en lærer eller pædagog der kan træde ind og hjælpe til, når der kommer problemer og udfordringer. Vi har ry for at være gode til at ændre udgangspunktet for den enkelte elev, så de allerfleste bliver klar til at tage folkeskolens afgangsprøver.

 

Undervisningen

Vores lokaler er store og lyse, og med god internetforbindelse. Alle elever får deres egen computer og deres egen skoleplan. Vi burger ofte vores udendørs undervisningsrum og arbejder med understøttende undervisning, bevægelse og faglighed.

 

Turboforløb Udskolingen

Elever som har haft dårlige skoleerfaringer har ofte ikke megen tiltro til at de kan klare en 9. klasses eksamen. Vi har gode erfaringer med at tilrettelægge forløb som forbereder eleverne til at tage ét eller flere af folkeskolens afgangsprøver. Selv om nogle elever har mange huller i deres skolegang, kan nogle med den rette hjælp, hvor de rigtige forudsætninger er til stede, i gennem et turboforløb få indhentet det forsømte.

 

 

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59