Vores Nyhedsbrev

Læs flere artikler fra vores nyhedsbrev her.

Barnet før diagnosen


 
 

Heldagsskolen Lindersvold har stor erfaring med børn med autisme og andre diagnoser. Forstander Marianne Grim fortæller, at skolens medarbejdere altid ser barnet før diagnosen.

Hvad mener du, når du siger barn før diagnose? 

Jeg synes det er vigtigt, at vi som fagpersoner altid først og fremmest ser på barnets ressourcer. Det kan godt være, at barnet er diagnosticeret med autisme, men alle mennesker er unikke. Og fordi man har en specifik diagnose, er det ikke sikkert, at man skal have den samme undervisning eller det samme program som sin sidemand.
Det er vigtigt for mig at slå et slag for de små, specialiserede skoletilbud som det, vi har her på Lindersvold. Vi kan skabe ro til det enkelte barn, og det er afgørende, hvis vi skal sikre deres trivsel og skoleglæde.


Kan du komme med et eksempel?

Jeg synes, vi har mange gode eksempler på det. For eksempel er der en udbredt konsensus om, at børn med autisme er glade for piktogrammer. Men det er egentlig ikke det, vi oplever hos os. Nogle er, andre er ikke. Det er en meget konkret ting fra hverdagen.
Men det, vi især oplever er, at vi, fordi vi er en meget lille skole, kan tilbyde meget individualiseret undervisning


Hvordan ser I, at eleverne har gavn af undervisningen? 

Vi oplever for eksempel at der kommer børn med diagnoser her, som før ikke var i stand til at gå i skole mere end en time eller to om ugen. Men fordi vi er en lille skole med meget plads og stor tålmodighed, oplever vi en rigtig god udvikling hos mange af de elever. 

For børn og unge med autisme kan det være for voldsomt at være i et lokale med seks eller otte andre klassekammerater, men så store klasser har vi slet ikke. En stor del af vores elever har én til én undervisning, og alle elever, der går her, får deres program, hvor vi tager hensyn til den enkeltes ressourcer, interesser og faglige niveau.


Du har tidligere talt om, at I også oplever, at det hjælper eleverne at være meget udendørs?

Ja, der er mange af vores elever der har stor gavn af at være udendørs i naturen. Meget af vores undervisning tager udgangspunkt i udendørs aktiviteter; vi har for eksempel en elev, der er glad for at fiske, så det har han og hans lærer gjort. Og så er opgaven for os at flette faglig læring ind i fisketurene. Det stiller krav til vores lærere, men det betyder også, at vi ser elever, der stort set ikke har været i skole i årevis, pludselig kommer her hver dag. 

 

“Det er vigtigt for mig at slå et slag for de små, specialiserede skoletilbud som det, vi har her på Lindersvold. Vi kan skabe ro til det enkelte barn, og det er afgørende, hvis vi skal sikre deres trivsel og skoleglæde.”

Det bedste var at hjælpe de andre

Det bedste var at hjælpe de andre

Det er ikke præmierne, Emil husker bedst. Men oplevelsen af at kunne hjælpe sine kammerater. En heldagsskoleelev fortæller om sine oplevelser til OL i efteråret 2022.

Vores OL er altid i udvikling

Vores OL er altid i udvikling

OL på Tvind er årets store sportsbegivenhed som har en lang tradition bag sig, men som også er i konstant udvikling for at tilpasse sig de børn og unge, vi tager med.

At erkende verden gennem kunst

At erkende verden gennem kunst

Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj som hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider.

“Noget ind på pluskontoen”

“Noget ind på pluskontoen”

“Vi vil rigtig gerne bidrage til at vores elever oplever sig selv, som værdifulde og betydningsfulde individer. At de oplever sig stærke, dygtige og robuste. De skal have noget ind på pluskontoen.”

Fysikundervisning i det fri

Fysikundervisning i det fri

Hver torsdag låner vi den lokale kommunes fysiklokaler til vores udskolingselever. Denne gang skulle eleverne først indhente vandprøver fra vores nærliggende strande.

At kunne mærke den enkelte

At kunne mærke den enkelte

Poul Grønhøj er daglig leder på Heldagsskolen Lindersvold. Lige nu har han meget fokus på, hvordan elever med skolevægring bliver hjulpet bedst. Og så glæder han sigt til at starte en spritny 0.klasse op.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59