Vores Nyhedsbrev

Læs flere artikler fra vores nyhedsbrev her.

At erkende verden gennem kunst


Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj i Heldagsskolen Lindersvolds arbejde siger Tine Gerdøe, der er daglig leder af heldagsskolen: ”Det hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider”.

Børn får nemmere af at koncentrere sig og lære nye ting, når de får god og sund mad. Det er konklusionen i efterhånden mange undersøgelser, og også den erfaring, som man på Lindersvold har gjort sig i årevis.

 

Hvad er kunst?

På Heldagsskolen Lindersvold er kunst bevidst brug af fantasi til at fremstille værker, som påvirker æstetisk, følelsesmæssigt eller intellektuelt. Kunst forstås hos os som fællesbetegnelse for maleri, skulptur, arkitektur, teater, musik, litteratur og digtning mm. ”Hos os er det også kunst at øve sig i at lægge et allerede kendt motiv eller et fantasimotiv på en perleplade og lære om farvelære ved at eksperimentere med farvesammensætning”.

Det siger leder Tine Gerdøe, som selv er uddannet billedkunst- og håndarbejdslærer for godt 26 år siden. Hun mener, at de kreative udtryksformer er én af hjørnestenene i det pædagogiske og didaktiske arbejde med elever. Generelt, men specifikt med skolens målgruppe af elever, som i særlig høj grad profiterer af at være skabende, kreative og udviklende igennem brug af fantasi og læren om teknikker og metoder før, under og efter processen.

 

Kunst som ”fælles tredje”

Ud over de mange intelligenser, som kommer i spil i kreative skabelsesprocesser, åbner samspillet mellem elever og undervisere også op for arbejdet med elevernes dannelse, selvforståelse, sociale kompetencer, evnen til at opfatte, huske, tilpasse sig, ræsonnere, generalisere, klassificere, filosofere med videre, forklarer Tine Gerdøe: 

”For vores elever, som er udfordret på mange parametre og som oftest har mange nederlag med sig i bagagen, kan kunsten være en genvej til at lære at erkende verden, sig selv og andre på. Når vores elever arbejder med kunst, hjælper det dem og os med at kommunikere med hinanden, da kunst er en udtryksform og et medie til kommunikation.”

”Kunsten kan være et værdifuldt 3. fælles, som giver os anledning til at tale mere sammen og lære af og med hinanden. Det gode ved kunst som udtryksform er nemlig, at der ikke er et facit, der er ikke noget der er rigtigt eller forkert. Det er den enkelte der kommunikerer noget inde fra sig selv ud i verden, og det er en måde at fortælle om sig selv på og en anledning til at få respons på”, siger Tine Gerdøe.

Det handler om mening og glæde ved at lære.

Vi anvender kreative og æstetiske læreprocesser som et pædagogisk værktøj til elevernes læring, udvikling og dannelse. Det er også en af mange veje til at eleverne – forhåbentlig -oplever at mærke deres egen motivation til at indgå i de mere klassiske og rationelle læreprocesser.

Tine Gerdøe læner sig op ad troen på, at når eleven er aktivt involveret i et fysisk miljø med konkrete og sansestimulerende aktiviteter, sættes sanseligheden i spil. Det åbner igen op for at anvende sproget og den rationelle forståelse i den efterfølgende samtale om processen og produktet. Dette er med til at skabe nye indsigter og mening for eleven. På den måde bygger æstetiske læreprocesser bro mellem rationelle aspekter og emotionelle aspekter af individets læring.

”I den almene skole er der meget fokus på de rationelle læreprocesser, hvor der er et rigtigt og et forkert svar. Men sådan er det ikke i de æstetiske læreprocesser, der i højere grad er en personlig erkendelsesvej”, siger hun.

Hun forklarer, at eleverne er mere aktive og deltagende, når de selv er med til at formgive og skabe ting. De arbejder med fantasien og forestillingsevnen, og det kan være en nøgle ind til deres læringsstil. ”I virkeligheden handler det jo om noget, som vi her på skolen altid arbejder meget aktivt med; nemlig at børnenes skoleglæde skal vækkes gennem følelsen af at det giver mening for dem at være i læring fordi de oplever at mestre noget” siger Tine.

Kunst giver konkrete færdigheder

Som et eksempel på ovenstående fortæller Tine Gerdøe om en af udskolingseleverne, der netop har vundet en konkurrence blandt 10 deltagende skole-centre. Konkurrencens tema var ”Man and nature in hot embrace”.

”Vores elev er meget optaget af sin pc, sin mobil og af at game. Det er ikke en dårlig ting i sig selv, men han har haft svært ved at lægge det fra sig. Gennem engagementet i konkurrence, hvor computeren og et grafikprogram blev redskabet til at udtrykke sig igennem, erfarede eleven, at han kunne bruge det digitale værktøjer til at skabe kunst, og det var en rigtig god oplevelse”, siger Tine Gerdøe.

 

”Emnet gav anledning til at alle eleverne i fællesskab lærte om, talte om, reflekterede over, hvordan vi i fællesskab passer på hinanden og den jord, vi bor på, samtidig med at vores elev fik åbnet øjnene for, hvad man også kan bruge en computer til”, siger hun.

Tine Gerdøe understreger også, at man som lærer faktisk kan flette meget rationel læring ind, når man arbejder med kunstprocesser.

”Det er jo ikke sådan, at det ene adskiller det andet. Vores elev, der vandt konkurrencen, lærte for eksempel nogle konkrete færdigheder i et grafikprogram. Vi har også en gruppe af drenge, der for tiden bygger sværd til deres rollespil, og det er en proces, der ud over formgivning, også har rigtig meget matematik i sig i form af måle, veje og dimensionere. Men det, der gør forskellen, er, at de er aktive i processen på en helt anden måde, end hvis de sad i klasselokalet og skulle løse en matematikopgave på et stykke papir”.

 

Plakaten “Man and Nature in Hot Embrace”

”For vores elever, som er udfordret på mange parametre og som oftest har mange nederlag med sig i bagagen, kan kunsten være en genvej til at lære at erkende verden, sig selv og andre på. Når vores elever arbejder med kunst, hjælper det dem og os med at kommunikere med hinanden, da kunst er en udtryksform og et medie til kommunikation.”

Slettens Pjece

Hvad er "det fælles tredje"?

“Det fælles tredje er centralt i en autentisk måde at være sammen på, både for jævnaldrende og for voksne og børn. Uanset om den ene er 35 og den anden er 3, 8 eller 17 år, er der altid mulighed for at være reelt fælles om noget. Det gør ikke noget, at den ene er dygtigere, ved mere, har mere håndelag. Hovedsagen er, at der er noget ydre, et fælles anliggende, som begge er optaget af, og som de er optaget af sammen.” 

~ Michael Husen

Slettens Pjece

Mere om det fælles tredje

 

 Læs hele Michael Husens artikel om det fælles tredje.

Artiklen er oprindelig trykt i Benedicta Pécseli, red.: Kultur & pædagogik, Hans Reitzels Forlag, Kbh. 1996., s. 218-232. I nærværende version er der foretaget en mindre redigering i marts 2022.

“Noget ind på pluskontoen”

“Noget ind på pluskontoen”

“Vi vil rigtig gerne bidrage til at vores elever oplever sig selv, som værdifulde og betydningsfulde individer. At de oplever sig stærke, dygtige og robuste. De skal have noget ind på pluskontoen.”

Fysikundervisning i det fri

Fysikundervisning i det fri

Hver torsdag låner vi den lokale kommunes fysiklokaler til vores udskolingselever. Denne gang skulle eleverne først indhente vandprøver fra vores nærliggende strande.

At kunne mærke den enkelte

At kunne mærke den enkelte

Poul Grønhøj er daglig leder på Heldagsskolen Lindersvold. Lige nu har han meget fokus på, hvordan elever med skolevægring bliver hjulpet bedst. Og så glæder han sigt til at starte en spritny 0.klasse op.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59