Mentaliserende miljøterapeutisk tilgang på Heldagsskolen Lindersvold

Læs flere artikler fra vores nyhedsbrev her.

Barnet før diagnosen

Barnet før diagnosen

Heldagsskolen Lindersvold har stor erfaring med børn med autisme og andre diagnoser. Forstander Marianne Grim fortæller, at skolens medarbejdere altid ser barnet før diagnosen.

Det bedste var at hjælpe de andre

Det bedste var at hjælpe de andre

Det er ikke præmierne, Emil husker bedst. Men oplevelsen af at kunne hjælpe sine kammerater. En heldagsskoleelev fortæller om sine oplevelser til OL i efteråret 2022.

Vores OL er altid i udvikling

Vores OL er altid i udvikling

OL på Tvind er årets store sportsbegivenhed som har en lang tradition bag sig, men som også er i konstant udvikling for at tilpasse sig de børn og unge, vi tager med.

At erkende verden gennem kunst

At erkende verden gennem kunst

Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj som hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider.

”Noget ind på pluskontoen”


 
 

Med en ny administrativ leder og otte nye lærere og pædagoger blæser der friske vinde over Heldagsskolen Lindersvold. Tine, der er ny leder, vil blandt andet styrke de kreative fag.

”Du skal lige se det her”, siger Tine og åbner døren til et lille klasselokale, der har fået en makeover: Blødt lys, rare puder og reoler, der er tætpakkede med børne og ungdomsbøger.

”Det er vores nye læseværelse. Ingen telefoner, ingen skærme, bare ro til at læse og fordybe sig” siger hun, lukker døren bag sig og åbner døren til det næste nyindrettede rum, der er holdt i stilrent hvid og sort med et stort, rundt arbejdsbord i midten og en svag duft at parfume. Det er det nye beauty og wellness-rum, siger hun og smiler stort: ”Det er der stor interesse efter, både hos piger og drenge”.

Tine er ny daglig leder på Heldagsskolen, og hun er en del af det nye hold af lærere og pædagoger, der er startet på skolen det sidste år. Ikke færre end otte nye medarbejdere, tæller hun sammen. ”Det er jo en virkelig god anledning til at ryste lidt op i tingene. Spørge sig selv, er der nogle ting, vi skal gøre anderledes?”

Tine fortæller, at heldagsskolen i uge 7 har fået renoveret undervisningslokalerne i udskolingen og skabt et undervisnings- og læringsmiljø, som nu fremstår moderne og æstetisk enkelt. Der er ikke meget der støjer og kan forvirre sanserne. Lokalerne er enkle og appellerer til faglig fordybelse.

”Vores indskolingsklasse – som i daglig tale kaldes naturklassen – har også undergået en større forvandling og fremstår nu som et moderne lokale, der inviterer eleverne til læring og fordybelses i tal, bogstaver og natur. Lokalet skal rumme at der kan undervises i alle fagene lige fra dansk og matematik, til natur og teknik og billedkunst. Det kan det nu”, siger Tine, der er glad for resultatet.

 

På Heldagsskolen på Lindersvold arbejder vi ud fra en mentaliserende miljøterapeutisk tilgang.

”Man skal øve sig, før man bliver god”

Tine har mange års erfaring som konsulent og leder på special- og almenskoleområdet, og hun ved, at noget af det vigtigste i arbejdet med eleverne er, at de ”får noget ind på pluskontoen”, som hun siger. Når man eksempelvis mestrer en manicure og føler stolthed ved det, bliver det lettere at tro på, at skolefagene er overkommelige. Vi tror på, at eleverne skal erfare verden og mærke egne potentialer og kompetencer. Når de lærer ud fra deres interesser, giver det eleverne mening og de oplever en indre motivation for at være i læring og udvikling.

”Det kan også være, at der er nogle af vores elever, der er glade for at fiske, og får gode erfaringer med hjem fra en fisketur. Prøv lige at tænke over, hvor meget tålmodighed, koncentration og vedholdenhed det kræver at fiske. At man skal øve sig, før man bliver god. Det er en rigtig vigtig erfaring at få, og det er, noget, de kan tage med sig. Hvis de for eksempel føler, at matematikundervisningen er udfordrende, så er de erfaret, at træning og øvelse er grundlaget for at mestre ” siger Tine.

 

Styrke børnenes resiliens · Mentaliserende tilgang

Fordi heldagsskolen er et behandlingstilbud, handler skoledagen om meget mere end undervisning. En stor del af den pædagogiske indsats handler om at styrke børnenes robusthed og resiliens, siger Tine:

”Vi vil rigtig gerne bidrage til at vores elever oplever sig selv, som værdifulde og betydningsfulde individer. At de oplever sig stærke, dygtige og robuste. Vi vil understøtte eleverne i at de får udviklet redskaber, kompetencer og færdigheder, som de kan gøre brug af, hvis de oplever modgang eller står overfor udfordringer, som er svære”, siger hun, og fortsætter:

”Vi arbejder ud fra en mentaliserende tilgang, hvor vi altid har den andens sind på sinde. Vi har i vores arbejde fokus på krop og natur, positive følelser, relationer, selvregulering, styrker, kontekst, autenticitet, tænkning og problemløsning. Det er én af vores vigtigste opgave at bidrage til, at eleverne lærer at have fokus på værdien af deres fysiske og mental sundhed. Det tror vi på, er det bedste udgangspunkt for at være i læring og udvikling”, siger hun.

Håber på flere indskolingselever

Desuden er det Tines ambition at der de næste år skal komme en del flere elever på skolen, fordi en større skole giver flere muligheder for socialt og fagligt samvær på tværs af klasserne. Lige nu er 16 elever indskrevet, Tine kunne godt tænke sig at der kom flere end tyve.

”Vi har relativ små klasser og det har sine fordele, da mange af vores elever har svært ved at værre i større sociale sammenhæng. Mange af vores elever profiterer af de små klasser hvor lærerne har god tid til den enkelte elev”, siger hun.

”Men jeg kunne godt tænke mig, at vi får eleverne tidligere, da den tidlige indsats er evident for at vi kan hjælpe vores elever. Vi får ofte eleverne når de er i slutningen af mellemtrinnet eller ældre. Her har de så mange personlige og sociale, samt faglige nederlag med i bagagen, at det kan være svært at nå at samle det mistede op.”
Derfor er det Tines målsætning, at skolen fremover vil indskrive flere elever i indskolingen:

”Vi kan tage elever allerede fra 0. klasse, og hos de allermindste elever er det vores klare målsætning, at de på et tidspunkt kan vende tilbage til det almene skolesystem”.

Vi arbejder ud fra en mentaliserende miljøterapeutisk tilgang.

”Vi arbejder ud fra en mentaliserende tilgang, hvor vi altid har den andens sind på sinde. Vi har i vores arbejde fokus på krop og natur, positive følelser, relationer, selvregulering, styrker, kontekst, autenticitet, tænkning og problemløsning. Det er én af vores vigtigste opgave at bidrage til, at eleverne lærer at have fokus på værdien af deres fysiske og mental sundhed. Det tror vi på, er det bedste udgangspunkt for at være i læring og udvikling.”

Vi vil rigtig gerne bidrage til at vores elever oplever sig selv, som værdifulde og betydningsfulde individer.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59