Vores Nyhedsbrev

Læs flere artikler fra vores nyhedsbrev her.

Vores Nyhedsbrev

Link til Ugeskemarevolutionen

Revolution på skemaet


 
 

”UgeskemaRevolutionen” er et værktøj, der strukturerer hverdagen for Heldagsskolens børn og unge.

Patrick har fået sit eget skrivebord. Han sidder fordybet i tegnearbejde, og skitser til forskellige manga-figurer hænger på opslagstavlen over ham.
Desuden har han også fået sit eget skema, hvor små billeder viser, hvad han skal igennem den næste uge. Det lyder måske ikke af meget – men skemaet er en del af heldagsskolens arbejde med at ”revolutionere skoleskemaet”, forklarer leder Tine Gerdøe.

Udgangspunkt i den enkelte
Den metode, som heldagsskolens lærere benytter sig af, hedder ”UgeskemaRevolutionen”. Det er en måde at organisere undervisningen på, hvor det bliver muligt at undervisnings-differentiere og inkludere elever med særlige behov. Og derfor er metoden særligt velegnet på en skole som vores, siger Tine Gerdøe:
”Det er enormt brugbart, fordi det er en meget konkret metode til at tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, og på den måde får vi mulighed for at arbejde endnu mere målrettet med den elevdifferentierede undervisning.”

Konkrete opgaver
Ugeskemaet går kort fortalt ud på, at alle de opgaver eleverne skal lave i løbet af ugen, står i et afkrydsningsskema. Det bliver justeret ugentligt og ændret helt hver 4.-6. uge.
Det betyder, at der bliver forskel på, hvilke opgaver eleverne skal løse, og man sikrer, at alle bliver udfordret på deres eget niveau.
Desuden tror Tine Gerdøe på, at metoden også vil gavne samarbejdet blandt lærerne. For med skemaerne er det let at se, hvor eleven er, og hvilke opgaver, der skal løses.
I klasserne rundt om på heldagsskolen hænger skemaerne foran elevernes faste pladser. Der er både konkrete skoleopgaver som højtlæsning eller matematik. Men skemaet bliver også brugt til at øve sociale færdigheder som for eksempel at sige ”Godmorgen” og ”farvel” eller andre ting, som eleven har udfordringer med.
”Det bliver let for alle medarbejdere at se, hvor eleven er henne lige nu, og hvilke opgaver, der skal løses. Overleveringen mellem lærerne bliver lettet betragteligt”, siger Tine Gerdøe.

Letter evalueringen
Når eleven har løst en opgave, enten alene eller i samarbejde med en af sine lærere, sætter han eller hun et kryds.
Og blandt andet derfor er skemaerne også et vigtigt evalueringsværktøj i medarbejdergruppen, siger Tine Gerdøe.
”Det bliver nemt for os at se, hvad vi allerede har arbejde med et stykke tid, hvad der er svært for eleven lige nu, og hvor vi skal sætte ind fremadrettet”.
Men skemaerne med de konkrete opgaver og afkrydsninger hjælper også den enkelte elev til at reflektere over sin egen læring.
”Vi ved nemlig, at det er det, der har den største læringseffekt”, siger Tine.

 

”Det er enormt brugbart, fordi det er en meget konkret metode til at tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige niveau, og på den måde får vi mulighed for at arbejde endnu mere målrettet med den elevdifferentierede undervisning.”

At erkende verden gennem kunst

At erkende verden gennem kunst

Kunstoplevelser og kreative arbejdsprocesser er et fundamentalt værktøj som hjælper underviserne og eleverne til at identificere den enkelte elevs læringsstil og styrkesider.

“Noget ind på pluskontoen”

“Noget ind på pluskontoen”

“Vi vil rigtig gerne bidrage til at vores elever oplever sig selv, som værdifulde og betydningsfulde individer. At de oplever sig stærke, dygtige og robuste. De skal have noget ind på pluskontoen.”

Fysikundervisning i det fri

Fysikundervisning i det fri

Hver torsdag låner vi den lokale kommunes fysiklokaler til vores udskolingselever. Denne gang skulle eleverne først indhente vandprøver fra vores nærliggende strande.

At kunne mærke den enkelte

At kunne mærke den enkelte

Poul Grønhøj er daglig leder på Heldagsskolen Lindersvold. Lige nu har han meget fokus på, hvordan elever med skolevægring bliver hjulpet bedst. Og så glæder han sigt til at starte en spritny 0.klasse op.

ADRESSE

Heldagsskolen på Lindersvold
Lindersvoldvej 5A
4640 Faxe

CVR 32584292

KONTAKT OS

Forstander
Birgitte Bugge
birgitte@lindersvold.dk
51 21 75 59